Fiestas de Santa Maria Magdalena 2017 en Moncofar

Autor: Juan A. Ferrandis
Fiestas de Santa Maria Magdalena 2017 
en Moncofar
Dia 21 a les 19.30h Cayetano Muñoz, número 39 y guarismo 3

a continuació vaques del gallo.
a les 23.30 bou embolat
Dia 25 a les 19.30h bou de la Dehesilla numero 151 g3
a continuació vaques del gallo.
a les 23.30 bou embolat.
Dia 26 A les 18.30h vesprada de vaques de Faet  d'Almenara.
Dia 28 a les 19.30 bou de José Luis Pereda numero 122 g2.
a continuació vaques del gallo.
a les 23.30 bou embolat.